Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Kulig w Wiśle

Data publikacji 17.03.2017

W dniu 11 lutego 2017 roku członkowie SEiRP wraz z członkami International Police Association uczestniczyli w kuligu zorganizowanym w Wiśle Czarnej.