Policjanci na obchodach "Dnia Edukacji Narodowej" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Policjanci na obchodach "Dnia Edukacji Narodowej"

Data publikacji 13.10.2017

Mundurowi z Mikołowa gościli na tegorocznych obchodach „Dnia Edukacji Narodowej”. Uroczystość odbyła się między innymi w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie. W wydarzeniu nie mogło zabraknąć nauczycieli, przedstawicieli instytucji związanych z oświatą, władz samorządowych, duchowieństwa, osób publicznych, służb mundurowych oraz innych zaproszonych gości.

W minionych dniach policjanci z Mikołowa wzięli udział w  obchodach „Dnia Edukacji Narodowej”. Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela przypadającego na dzień 14 października świętowano między innymi w II Liceum Ogólnokształcącym im.Witolda Pileckiego oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji oświatowych, władze miasta, osoby związane z życiem publicznym powiatu, służby mundurowe, duchowieństwo, przedstawiciele prokuratury, firm i instytucji oraz licznie zgromadzeni goście. Mikołowskich policjantów reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie mł. insp. Rafał Głuch, a także jego zastępca, kom. Dariusz Waligóra.

W programie artystycznym uroczystości zaprezentowali się uczniowie, którzy swoje muzyczne i taneczne występy zadedykowali gronu pedagogicznemu. Święto oświaty i szkolnictwa wyższego było okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Przedstawiciele oświaty odebrali z rąk gości gratulacje, najszczersze życzenia i liczne wyrazy uznania za wytężoną pracę, sukcesy pedagogiczne oraz zaangażowanie w spełnianiu tak odpowiedzialnego posłannictwa.
Warto podkreślić, jak ważny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji mają pedagodzy. Ogromną rolę odgrywa także współpraca szkół i innych placówek oświatowych z policją. Jest to współpraca bardzo ważna i konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju uczniów zarówno w szkole jak i w społeczeństwie.

Mikołowscy policjanci serdecznie dziękują nauczycielom za udaną współpracę na rzecz wspólnego dobra mieszkańców i całej społeczności, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzą  wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!


 

 

Fot. KPP Mikołów

  • II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie: 11 października

  • Szkoła Podstawowa nr 1 Mikołowie: 12 października