Powiatowe obchody Święta Policji - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Galerie zdjęć

Powiatowe obchody Święta Policji

Uroczystość związana z przypadającym na dzień 24 lipca Świętem Policji już za nami. W miniony piątek, w budynku Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, odbyła się uroczysta zbiórka policjantów, którym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w asyście pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Święto Policji przypadające na dzień 24 lipca. Wyznaczona wówczas data nie jest przypadkowa. Ustawodawca w ten właśnie sposób pragnął uczcić powołanie Policji Państwowej, co miało miejsce 24 lipca 1919 roku. Zatem przypada nam właśnie 100. powstania formacji, która po dziś dzień, niezmiennie troszczy się o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło, jednak po dziś dzień ta wyjątkowa służba traktowana jest przez mundurowych jako misja i poświęcenie.

Obchody Święta Policji każdego roku są okazją do promowania i wynagradzania policjantów za sumienną i ciężką służbę. Akty nominacyjne na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 55 policjantów garnizonu mikołowskiego, w tym:  w korpusie oficerów starszych, na wyższy stopień policyjny, mianowano 1 policjanta,  w korpusie oficerów młodszych, na wyższy stopień policyjny, mianowano 4 policjantów, w korpusie aspirantów 23 policjatów, w korpusie podoficerów 20 policjantów, w korpusie szeregowych, na wyższy stopień policyjny, mianowano 7 policjantów. Akty mianowania wręczali Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadisnp. dr Krzysztof Justyński wraz z pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Dariuszem Klimczakiem.

Na uroczystości, oprócz policjantów i pracowników cywilnych komendy, obecni byli także zaproszeni goście. Wśród nich między innymi: Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Lenartowicz i Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Krząkała, Zastępca Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, władze samorządowe, burmistrzowie, wójtowie, a także przedstawiciele samorządów i służb mundurowych z całego powiatu mikołowskiego.

W trakcie uroczystości, po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczczono minutą ciszy tragicznie zmarłego Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie podinsp. Krzysztofa Skowrona.

Następnie głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, nadkom. Dariusz Klimczak, który powitał wszystkich zgromadzonych, podkreślając jednocześnie fakt 100. rocznicy powołania policyjnej formacji. Złożył podziękowania za dotychczasową współpracę wszystkim tym, bez których prawidłowe funkjonowanie mikołowskiej komendy nie byłoby możliwe:

- " ...myślę o pracownikach cywilnych Policji, bez których nawet drobne sprawy okazywałyby się problemami nie do pokonania..."

- "... nie sposób pominąć udziału władz samorządowych zarówno powiatu jak i miast i gmin...Dziękuję za przychylny stosunek do Policji oraz wsparcie finansowe i rzeczowe..."

- " ...odpowiednie efekty naszej pracy nie byłyby również możliwe, gdyby nie dobra współpraca z Prokuraturą Rejonową oraz Sądem Rejonowym w Mikołowie..."

Na koniec, wszystkim mianowanym złożył wyrazy uznania i podziękowania za rzetelną i profesjonalną służbę, składając jednocześnie życzenia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

Po wręczeniu aktów nominacyjnych, przemówienie rozpoczął Pierwszy Policjant Województwa Śląskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. dr Krzysztof Justyński. W swoim wystąpieniu nawiązał do powołanej w 1919 roku formacji jaką była Policja Państwowa, wskazał na zadowalający poziom społecznego zaufania do obecnej formacji, których częścią są także policjanci garnizonu mikołowskiego. Wspomniał ś.p. podinsp. Krzysztofa Skowrona i nawiązał do twórczości Cypriana Kamila Norwida, który w 1852 roku pisał, że najstraszniejsze słowo w języku polskim to "za późno". Generał w ten właśnie sposób zachęcał policjantów, aby pomimo zaangażowania w codzienną służbę, pamiętali o swoich rodzinach, pasjach i marzeniach, aby dbali o osobiste relacje. Aby nie trzeba było martwić się, że czegoś nie zdążyliśmy, że zabrakło czasu, że na pewne sprawy jest już za późno.

Obchody Święta Policji zakończyły się złożeniem Panu Generałowi Krzysztofowi Justyńskiemu meldunku końcowego. Zebrani w mikołowskim domu kultury mieli także okazję obejrzeć wystawę malarstwa Stefana Poniewiery p.t. "Materia Ziemi Śląskiej".

 

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, za wszelkie życzenia, dobre słowa, podziękowania i współpracę. Mianowanym policjantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie.

Dziękujemy także za wszystkie podarowane nam, zamiast kwiatów, maskotki i upominki, które policjanci przekażą najmłodszym mieszkańcom powiatu podczas przeprowadzanych interwencji oraz dzieciom obecnym podczas wypadków i kolizji drogowych.

Foto: Ł. Podkowik

 

 

 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • na fotografii: podinsp. Anna Musioł - Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu - w trakcie uroczystości obchodów Święta Policji 2019
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia przebieg uroczystości obchodów Święta Policji 2019 w powiecie mikołowskiem
 • Fotografia przedstawia zdjęcie zbiorowe wszystkich policjantów KPP Mikołów obecnych na uroczystości wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach
 • fotografia przedstawia maskotki podarowane przez gości uroczystości Święta Policji 2019 w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie
 • fotografia przedstawia maskotki podarowane przez gości uroczystości Święta Policji 2019 w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie
 • fotografia przedstawia maskotki podarowane przez gości uroczystości Święta Policji 2019 w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie
Ładowanie odtwarzacza...