Psychologiczny Telefon Zaufania - Infolinia psychologiczna - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Infolinia psychologiczna

Psychologiczny Telefon Zaufania

Uruchomiony został Psychologiczny Telefon Zaufania dla policjantów i pracowników cywilnych naszej instytucji. Jest to forma pomocy dostępna wszystkim, którzy chcieliby porozmawiać z psychologiem i uzyskać wsparcie emocjonalne. Kontaktując się za pomocą infolinii można liczyć na bieżącą pomoc psychologiczną, a także umówić miejsca i terminy osobistych spotkań z psychologiem policyjnym.

Funkcjonujący już Psychologiczny Telefon Zaufania jest dostępny pod nrumerem (32) 200 1773 dla policjantów i pracowników Policji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00. Dyżurujący przy nim policyjni psychologowie proszą o kontakt w sytuacjach problemowych, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Kontaktując się za pomocą infolinii można liczyć na  doraźną, bieżącą pomoc psychologiczną oraz wsparcie emocjonalne poprzez rozmowę telefoniczną, a także umówić miejsca i terminy osobistych spotkań z psychologiem policyjnym.

Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem i nie masz o tym z kim porozmawiać.

 

32 200 1773