Bezpieczne wakacje z dzielnicowym - Dla dzieci - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Dla dzieci

Bezpieczne wakacje z dzielnicowym

Dzielnicowy sierż.szt. Dariusz Cuber odwiedził dziś przedszkolaki, które uczęszczają do gminnej placówki na terenie gminy Wyry w ramach odbywającego się tam wakacyjnego dyżuru. Bezpieczny wypoczynek, podstawowe zasady w ruchu drogowym oraz zasady postępowania w razie zagubienia - stały się głównymi elementami dyskusji. Maluchy otrzymały także zestaw kolorowanek, w których główną postacią jest maskotka mikołowskiej Policji - sierżant Hektor.

"Dzielnicowy bliżej nas" - to nazwa nowej formuły pracy dzielnicowych, ale przede wszystkim faktyczny i realny sposób działania i realizacji obowiązków przez policjantów dzielnicowych. Dlatego też sierż.szt. Dariusz Cuber w swoją działalność wyjątkowo często wplata wspotkania prewencyjno-profilaktyczne.

Dzisiaj rano odwiedził tych, którzy swoje wakacje spędzają w przedszkolu - najmłodszi mieszkańcy gminy Wyry (dzieci z wyrskiej i gostyńskiej placówki oświatowej), które uczęszczają do grup w ramach wakacyjnego dyżuru.

Prawidłowe przejście przez jezdnię, zachowanie się w razie zagubienia oraz w razie ataku agresywnego psa - to zagadnienia, na które mundurowy zwracał szczególno uwagę.

Przedszkolaki zawsze wyjątkowo zainteresowane są ubiorem stróżów prawa i ich wyposażeniem. Dlatego dzielnicowy dokładnie wyliczył ilość sprzętu oraz rekwizyty, które na codzień wykorzystuje w służbie.

Na koniec maluchy otrzymały zesawy kolorowanek przedstawiających różne sytuacje i sposoby właściwego postępowania. Głównym bohaterem książeczki był pluszak mikołowskiej Policji - sierżant Hektor. Dzieci miały także możliwość obejrzenia radiowozu oraz zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.