Kontrola drogowa - PIESI - DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE

Kontrola drogowa - PIESI

Data publikacji 05.01.2017

Dzisiaj na terenie powiatu mikołowskiego policjanci drogówki prowadzą akcję „Kontrola drogowa - Piesi”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 6:00 i potrwa do 14.00. Działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.