DZIAŁANIA OGÓLNOKRAJOWE

27 listopada: działania drogówki "NURD"

Dziś od godziny 06.00 policjanci mikołowskiej drogówki wyruszyli w teren, aby przeprowadzić działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa głównie pieszych, ale także - mimo niesprzyjającej pogody - rowerzystów i motorowerzystów. Akcja pk. „NURD” - czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Potrwa ona do 22.00.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych.

Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań mikołowscy policjanci będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Akcja ta potrwa do godziny 22.00.