DZIAŁANIA OGÓLNOKRAJOWE

POLICYJNE DZIAŁANIA PN. „SMOG”- PODSUMOWANIE

Mikołowscy policjanci podsumowali wczorajsze działania SMOG. To akcja kontrolno – prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2017 roku, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policjanci skontrolowali 59 pojazdów. Działania prowadzone były przez 16 godzin. Wzięło w nich udział 11 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mikołów.

Policyjne patrole ruchu drogowego prowadziły wzmożone działania pod nazwą  „Smog”.  Stróże prawa sprawdzali  czy kontrolowane przez nich pojazdy, nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego aut niesprawnych technicznie, a w szczególności emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. 

Prowadzone systematycznie działania mają  również charakter edukacyjny. Policjanci przypominają kierującym, że dający się we znaki smog, to nie tylko „zasługa” kominów fabryk ale także niesprawnych technicznie pojazdów.

Przedstawiamy wyniki: działania prowadzone w godzinach 06.00 do 22.00; kontroli poddano 59 pojazdów, ujawniono 25 wykroczeń, nałożono 20 mandatów karnych, w 4 przypadkach sporządzono dokumentację pod kątem wniosków o ukaranie do sądu, zastosowano jedno pouczenie. Z uwagi na zły stan techniczny pojazdów - w 8 przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny.