DZIAŁANIA OGÓLNOKRAJOWE

Policjanci drogówki w trakcie działań "Prędkość"

Polska policja, jako członek TISPOL-u - międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego policje drogowe z ponad dwudziestu krajów Europy, również bierze w nich udział. W ramach akcji funkcjonariusze mikołowskiej drogówki przeprowadzą dzisiaj działania na terenie naszego miasta i powiatu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości.

Jak wynika z analizy policyjnych statystyk, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami, spowodowanymi przez nadmierną prędkość kierujących,jest jednym z priorytetowych zadań policji.


Akcja "Prędkość", to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest właśnie walka z piratami drogowymi. Po raz kolejny mikołowska drogówka prowadził działania na terenie miasta i powiatu mikołowskiego zmierzające do wyeliminowania uczestników ruchu drogowego zagrażających bezpieczeństwu. Akcja ta ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym, oraz ujawnianie sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe.

Podsumowanie działań: 25.08.2017 r. g. 06.00 do 22.00: w akcji wzięło udział 10 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mikołów, skontrolowano 66 pojazdów, ujawniono łącznie 56 wykroczeń, w 54 przypadkach zastosowano mandat karny, doszło do 4 zdarzeń zdrogowych, zatrzymano 1 prawo jazdy.

  • Punkt pomiaru prędkości w Orzeszu-Woszczycach