Apel: Ostrożnie nad wodą - Apele policji - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Apele policji

Apel: Ostrożnie nad wodą

Zbliżają się ciepłe dni w trakcie których coraz chętniej wypoczywamy nad wodą. Niestety podczas kąpieli wystarczy tylko chwila nieuwagi, by mogło dojść do nieszczęścia. Jak wskazują statystyki najczęstszą przyczyną utonięć jest alkohol, kąpiele w miejscach niestrzeżonych lub zabronionych, oraz lekkomyślność. Spędzając wolny czas nad wodą pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

INFORMUJEMY:

 

Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Najczęściej toną osoby pijane.
Nie wolno się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej godzinę.
Nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może grozić to szokiem termicznym lub utratą przytomności.
Do wody najlepiej wchodzić w grupie.
Po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz.
Do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik.
Gdy przy kąpielisku widzimy czerwoną flagę lub jej nie ma, kąpiel jest zabroniona.
„Dzikie kąpieliska” mają nieznane dno i głębokość. Woda w nich może też być skażona.
Rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem.
Nie należy próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji.
Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, mostach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

 

RADZIMY:

 

zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz,
zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI PODCZAS POBYTU NAD WODĄ

 

PAMIĘTAJCIE:

 

najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Policji Wodnej;
zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjantów;
bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych;
nie wrzucajcie przedmiotów do wody;
nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych;
jeśli dzieci są w wodzie, miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem;
nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki, jeśli są one cenne to oddajcie je lepiej do przechowalni lub pozostawcie w domu;
korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie kamizelkę ratunkową, bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku;
nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się;
korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu.