„Znicz 2019” - zmiany organizacji ruchu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

„Znicz 2019” - zmiany organizacji ruchu

Data publikacji 31.10.2019

31 października 2019 roku rozpoczną się działania "ZNICZ 2019". Akcja potrwa do 4 listopada 2019 roku. Policjanci z Mikołowa oraz komisariatów w Orzeszu i Łaziskach Górnych apelują o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowywanie się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów czy nakazujących ruch jednokierunkowy. Na terenie powiatu mikołowskiego wystąpią zmiany organizacji ruchu.

W związku ze wzmożonym ruchem drogowym w okolicy cmentarzy na terenie niektórych miejsc powiatu mikołowskiego, wzorem lat poprzednich, wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu:

MIKOŁÓW - CENTRUM

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 01 listopada godzina 00:00 do 03 listopada godzina 24.00

 • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Cmentarnej: od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Janasa
 • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Janasa: od skrzyżowania z ul. Cmentarną i dalej wzdłuż os. Grunwaldzkiego- aż do wyjazdu na ul. Krakowską

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony poprzez zastosowanie znaków drogowych pionowych informacyjnych D-3 "droga jednokierunkowa", zakazu B-2 "zakaz wjazdu", B-21 "zakaz skręcania w lewo", B- 22 "zakaz skręcania w prawo", nakazu C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem", C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem", C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo". Dodatkowo zostaną umieszczone znaki drogowe pionowe ostrzegawcze A-12c "zwężenie jezdni lewostronne". W celu przekierowania ruchu pojazdów na prawą stronę jezdni w ciągu ul. Cmentarnej na skrzyżowaniu z ul. Janasa oraz przy wyjeździe z os. Grunwaldzkiego na ul. Krakowską zostaną ustawione tablice prowadzące U-3c.

 

MIKOŁÓW- BOROWA WIEŚ

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:  01 listopada godzina 00:00 do 03 listopa godzina 24.00

 • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Malinowej

 

GMINA WYRY

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 01 listopada godzina 06.00 do 04 listopada godzina 08.00

 • Zmiana organizacji ruchu nastąpi przy ul. Zjednoczenia, ul. Dwór oraz Słonecznej

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu ma na celu rozładowanie ruchu spotęgowanego w okresie świąt. Tymczasowe ułożenie znaków B-36 wzdłuż ul. Zjednoczenia, Dwór oraz ul. Słonecznej w Wyrach pozwoli zapewnić ciągłą przejezdną niniejszych ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na wąską nawierzchnię zlokalizowaną wzdłuż cmentarza parafialnego, ustawione zostaną znaki D-3 mające za zadanie ukierunkowanie ruchu w jedną stronę celem utrzymania przepustowości w/w dróg. Na ul. Słonecznej, w miejscu, gdzie staje się ona drogą dwukierunkową, należy ustawić znak ostrzegawczy A-20 (odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym).

ORZESZE - ZAWADA

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:  29 października do 03 listopada

 • Zmiany w rejonie ulicy Dębowej

ORZESZE - JAŚKOWICE

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:  29 października do 03 listopada

 • Zmiany na odcinku od ulicy Wolności do ulicy Bieni

 

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu mają na celu rozładowanie ruchu spotęgowanego w okresie świąt. Prosimy wszystkich kierowców i pieszych o bezwzględne przestrzeganie poleceń osób kierujących ruchem. Jak co roku za zabezpieczenie w rejonie cmentarzy, parkingów oraz ulic o zmienionej organizacji ruchu odpowiadać będą mundurowi. Prosimy parkować w miejscach do tego przeznaczonych, a w szczególności zwracać uwagę na znaki drogowe.

 

 • Mikołów - Centrum
 • Mikołów - Borowa Wieś
 • Wyry
 • Wyry
 • Orzesze - Zawada
 • Orzesze - Jaśkowice