Dzielnicowy spotkał się z ósmoklasistami - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Dzielnicowy spotkał się z ósmoklasistami

Data publikacji 04.10.2019

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne była tematem dzisiejszego spotkania, które odbyło się w jednej z mikołowskich podstawówek. Dzielnicowy mł. asp. Łukasz Basa wyjaśnił najstarszym już uczniom szkoły jakie konsekwencje przewidziane są w sytuacji naruszenia prawa przez osoby niepełnoletnie oraz jakie skutki w przyszłości może rodzić postępowanie przed sądem rodzinnym. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ stosowania różnego rodzaju używek.

Spotkanie profilaktyczne z uczniami klas VIII odbyło się o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka. Dzielnicowy z mikołowskiej komendy mł.asp. Łukasz Basa omówił z młodzieżą temat, który bezpośrednio dotyczy uczniów,  zwłaszcza tych, którzy ukonczyli już 13 rok życia. Odpowiedzialność w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich to główny temat prowadzonych zajęć. Mundurowy wyjaśnił kto to osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki, wytłumaczył co oznacza określenie czyn karalny omawiając jednocześnie  kilka artykułów z kodeksu karnego, wykroczeń czy ustawy prawo o ruchu drogowy. Uczniowie dowiedzieli się jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara.  Dzielnicowy wskazał czym jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie  jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Mł.asp. Basa omówił przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem

  • dzielnicowy mł.asp. Łukasz Basa w trakcie spotkania profilaktycznego w szkole podstawowej w Mikołowie
  • Na fotografii widać uczniów klas VIII w trakcie spotkania profilaktycznego w SP nr 5 w Mikołowie w dniu 04.10.2019 r.
  • dzielnicowy mł.asp. Łukasz Basa w trakcie spotkania profilaktycznego w szkole podstawowej w Mikołowie
  • Na fotografii widać uczniów klas VIII w trakcie spotkania profilaktycznego w SP nr 5 w Mikołowie w dniu 04.10.2019 r.
  • dzielnicowy mł.asp. Łukasz Basa w trakcie spotkania profilaktycznego w szkole podstawowej w Mikołowie
  • Na fotografii widać uczniów klas VIII w trakcie spotkania profilaktycznego w SP nr 5 w Mikołowie w dniu 04.10.2019 r.