Podsumowanie czwartkowych działań "NURD" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Podsumowanie czwartkowych działań "NURD"

Data publikacji 09.08.2019

Wczoraj na terenie całego powiatu mikołowskiego, w godzinach 06.00 do 22.00. przeprowadzono działania pod nazwą "NURD". Policjanci drogówki największą uwagę skupiali na tych kierujących, którzy nie stosują się do przepisów wobec pieszych i rowerzystów. Uajwniono 43 wykroczenia drogowe.

Do przedmiotowych działań skierowano 10 mudurowych mikołowskiej drogówki. Nadzorem objęte zostały miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub wyznaczone miejsca dla pieszych. Jak zawsze podczas takich akcji, policjanci prowadzili także przdsięwzięcia edukacyjne i profilaktyczne aby jeszcze bardziej pogłębić znajomość i przestrzeganie przepisów prawa.

Wśród ujawnionych 43 wykroczeń aż 19 dotyczyło nieprawidłowego zachowania kierujących pojzadami w rejonie przejść dla pieszych. Nałożono 34 mandaty karne i zastosowano 9 pouczeń.

W związku z tym, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych, działania NURD będą prowadzone cyklicznie przez cały rok.

  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.
  • Na fotografii widać policjantów KPP Mikołów - Wydział Ruchu Drogowego podczas działań ogólnokrajowych NURD w dniu 08.08.2019 r.