Wiadomości

Policjant łaziskiej patrolówki zasłużonym dla zdrowia narodu

Data publikacji 18.07.2019

Policjant z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych sierż. Karol Szmelik został wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Przysługuje ono dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Wyróżnienie odznaczeniem nadawane jest przez ministra zdrowia. Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odbyła się 11 lipca br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Medale i legitymacje wręczał Dyrektor Centrum, pan Stanisław Dyląg.

0 Rh+ to grupa krwi, którą od 11 lat oddaje policjant łaziskiej patrolówki sierż. Karol Szmelik. Wraz z krwią oddaje również płytki krwi, które pomagają m.in. osobom chorym na białaczkę. Sierż. Szmelik oddając krew podkreśla, że jest to ogromna satysfakcja, ponieważ można w ten sposób uratować czyjeś życie.

Jedna jednostka krwi, czyli ilość pobrana od dawcy podczas jednej wizyty to zaledwie 450 ml. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zabezpieczanie rezerw krwi. A do tego niezbędne są donacje.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

  • zdjęcie przedstawia sierż. Karola Szmelika oraz wręczającego mu order dyrektora RCK i K Stanisława Dyląga
  • zdjęcie przedstawia gratulującego uściskiem dłoni dyrektora RCK i K pana Stanisława Dyląga odznaczonemu sierż. Karolowi Szmelikowi
  • na zdjęciu widać order oraz legitymację Zasłużonego dla Zdrowia Narodu Karola Szmelika