Wiadomości

Mundurowi sprawdzają miejsca przetwarzania odpadów

Data publikacji 06.02.2019

Mikołowscy policjanci wspólnie ze strażakami PSP dokonali kontroli jednej ze spółek zajmującej się przetwarzaniem odpadów wtórnych. Wspólne działania mundurowych miały na celu skontrolowanie firmy pod kątem legalności i prawidłowości jej funkcjonowania, a także bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej składowanych odpadów.

Wczoraj, mikołowscy policjanci wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej z Mikołowa dokonali kontroli jednej ze spółek mieszczących się w gminie Ornontowice, zajmującej się przetwarzaniem odpadów wtórnych. Te wspólne działania miały na celu skontrolowanie firmy pod kątem legalności oraz prawidłowego jej funkcjonowania, a także w zakresie ochrony przeciwpożarowej składowanych odpadów w obiekcie.

Mikołowscy stróże prawa na bieżąco nadzorują problem składowisk odpadów oraz nielegalnych wysypisk śmieci, m.in. jednym z zadań jakie spoczywa na dzielnicowych jest kontrola pustostanów, w których mogą znajdować się nielegalne składowiska. Policjanci innych pionów zajmują się m.in. kwestią wymogów technicznych, odpowiedniego składowania a także prawidłowości i legalności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie policjanci zapowiadają kolejne tego typu kontrole, które mają przyczynić się do poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego.