Wydarzenia minione

V edycja Konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Uzyskałeś pomoc i wsparcie ze strony policjanta? Chciałbyś podziękować funkcjonariuszowi za okazaną troskę, wsparcie i wyjątkowe zaangażowanie? Jeżeli pragniecie Państwo wyróżnić stróża prawa za pozytywną pracę, teraz jest ku temu wyjątkowa okazja.

Uzyskałeś pomoc i wsparcie ze strony policjanta? Chciałbyś podziękować funkcjonariuszowi za okazaną troskę, wsparcie i wyjątkowe zaangażowanie? Jeżeli pragniecie Państwo wyróżnić stróża prawa za pozytywną pracę, teraz jest ku temu wyjątkowa okazja.


Już po raz piąty ruszył plebiscyt pod nazwą „ Policjant, który mi pomógł”. Akcja zorganizowana jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Honorowy patronat nad plebiscytem objął Komendant Główny Policji. Kandydatów do V edycji zgodnie z regulaminem mogą zgłaszać organizacje, instytucje (z wyjątkiem Policji), a przede wszystkim Państwo – jako osoby indywidualne. W ten wyjątkowy sposób mogą Państwo wyrazić wdzięczność policjantowi, który szczególnie Wam pomógł w trudnej życiowej sytuacji. Procedura zgłaszania policjantów do konkursu odbywa się przez cały rok. Poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie organizatora konkursu kandydatury wpływają bezpośrednio do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W 5 edycji plebiscytu zgłoszenie należy złożyć do 31 maja 2012 roku. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu. Głosując na wybranego przez siebie policjanta należy swój wybór uzasadnić. Komisja oceniać będzie zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz pomocy ofiarom dotkniętym przemocą oraz pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl Na tej stronie można także pobrać formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w plebiscycie. To Wasze zadowolenie ze służby jaką pełnimy daje nam radość i jeszcze większą motywację do niesienia pomocy.