Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Zebranie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Data publikacji 17.03.2017

W dniu 28 lutego 2017r odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu członków, oraz jeden sympatyk. Na spotkaniu omówiono co zrealizowano w 2016r oraz zaplanowano działania na 2017rok.