Kampania "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Prelekcje w ramach konferencji

Naczelnik drogówki przeprowadził prelekcje omawiając program „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

 

Kierownictwo mikołowskiej komendy wzięło udział w konferencji z okazji otwarcia XIII edycji „Młodzieżowej Szkoły Liderów”. W  w ramach wykładów naczelnik drogówki przeprowadził prelekcje omawiając program „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Omówił również aspekty dotyczące kampanii „2012- rok pieszego”.

 

W piątek w Mikołowie rozpoczęła się trzydniowa konferencja odbywająca się z inicjatywy Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Powrót”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji otwarcia "XIII Ponadregionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów" – niepublicznej placówka kształcenia ustawicznego. W uroczystym otwarciu spotkania brał udział podinsp. Tomasz Olesiński - Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie oraz asp. szt. Dariusz Waligóra – Naczelnik Wydziału Prewencji mikołowskiej komendy. Ponadto w wydarzeniu wzięły udział osoby związane z życiem publicznym powiatu w tym Wicestarosta mikołowski, oraz przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej wraz z senatorem Antonim Motyczką , Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Sędzia mgr Beata Mańka,  a także przedstawiciele organizacji związanych z tematyką uzależnień.
Na konferencji przeprowadzono  wykłady w ramach programów profilaktycznych. Tematem wiodącym trzydniowych spotkań była problematyka substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz skutki zdrowotne, społeczne i prawne ich zażywania. W niedzielę o godzinie 12.30 prelekcje dla młodzieży przeprowadził nadkom. Jacek Augustynowicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Tematem wystąpienia było omówienie założeń ogólnopolskiej kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" oraz kontynuacja działań na rzecz pieszych pt. „ 2012 - rok pieszego”.