DZIAŁANIA OGÓLNOKRAJOWE

05 grudnia: działania drogówki "SMOG"

Dzisiaj w godzinach 06.00 do 22.00 na terenie powiatu mikołowskiego policjanci drogówki prowadzą działania pod nazwą "SMOG". Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu tych pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Na terenie całego powiatu mikołowskiego od wczesnych godzin rannych policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pod kryptonimem „Smog”. Stróże prawa  będą sprawdzali czy kontrolowane przez nich pojazdy, nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Będą również reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, a w szczególności emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Prowadzone działania będą miały również charakter edukacyjny. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to nie tylko „zasługa” kominów fabryk i słabej jakości paliwa opałowego domów jednorodzinnych ale także niesprawnych technicznie pojazdów i złej jakości ich spalin.