Bezpieczeństwo Pieszych 2017

Trwa akcja "Kontrola drogowa - pieszy"

Cykliczne działania policjantów ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Akcje mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

Dzisiaj w godzinach 06.00 do 14.00 trwają działania mikołowskiej drogówki pod kryptonimem „Kontrola Drogowa-Piesi”. Mundurowi szczególną uwagę zwracają na to, czy kierujący zwalniają przed przejściami dla pieszych i czy przejeżdżają przez przejścia na czerwonym świetle. Obserwują też pieszych: czy przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, czy nie wbiegają na jezdnię lub nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle.

Patrole drogówki pojawią na najważniejszych i najczęściej uczęszczanych ulicach.