Piesi pod szczególnym nadzorem - Bezpieczeństwo Pieszych 2017 - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Bezpieczeństwo Pieszych 2017

Piesi pod szczególnym nadzorem

Od wczesnych godzin rannych na terenie naszego powiatu policjanci drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas akcji stróże prawa zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Dzisiaj od godziny 6.00 do 22.00 policjanci mikołowskiej drogówki prowadzą działania pod nazwą "NURD". Mają one na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracać będą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzą się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego.