Dziś Światowy Dzień Zwierząt - Zielona Strefa - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Zielona Strefa

Dziś Światowy Dzień Zwierząt

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. W związku z przypadającym 4 października świętem naszych pupili warto zastanowić się, jak pomóc potrzebującym zwierzakom.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. W związku z przypadającym 4 października świętem naszych pupili warto zastanowić się, jak pomóc potrzebującym zwierzakom. Mając na względzie dobro tych istot mikołowska policja przyłączyła się do działań pn. „Zielona strefa” zajmujących się ochroną zwierząt.

 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt


Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: pg@mikolow.ka.policja.gov.pl , przestepstwa-gospodarcze@slaska.policja.gov.pl lub rzecznik@mikolow.ka.policja.gov.pl