Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? - Porady - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jak zgłosić przestępstwo? Jakie są formy zawiadomienia o przestępstwie? Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia? To tylko nieliczne z pytań osób, które zetknęły się z przestępstwem. Poznaj odpowiedzi na te pytania...

Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką informację, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość. Jeżeli zawiadamiający nie włada językiem polskim – protokół z tej czynności zostanie sporządzony z udziałem tłumacza. Jeżeli zawiadamiającym jest osoba głucha lub niema, czynność zostanie przeprowadzona z udziałem biegłego sądowego o odpowiedniej specjalności (dotyczy to sytuacji, gdy zawiadomienie jest składane w formie ustnej). O popełnieniu przestępstwa może również zawiadomić jego sprawca. Następujące po tym czynności policyjne będą ze zrozumiałych względów inne niż w sytuacji, gdy zawiadamiającym jest świadek czy inna osoba postronna. Warto podkreślić, że skoro zawiadomienie o przestępstwie może złożyć każda osoba – to może je również złożyć małoletni. Zasady składania zawiadomienia o przestępstwie są takie same w odniesieniu do dzieci, jak i do osób dorosłych. Każde zawiadomienie o przestępstwie jednakowo obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań. W praktyce oznacza to, że osoba małoletnia będzie mogła uczestniczyć w dalszych czynnościach procesowych na tych samych zasadach co osoba dorosła (będzie mogła złożyć zeznania w charakterze świadka).

 

Przypominamy, że nie zostanie spisany protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie przyjętego od osoby pozostającej pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków o podobnym działaniu (nie może ona także zostać przesłuchana w charakterze świadka). Jednak informacje podane przez tę osobę zostaną niezwłocznie sprawdzone i Policja podejmie działania adekwatne do sytuacji. Protokół zaś zostanie sporządzony w dogodnym terminie, gdy ustaną przyczyny wcześniejszego zaniechania.

 

Więcej porad i wskazówek w dziale  PREWENCJA I BEZPIECZEŃSTWO w zadkładce "Porady". ZOBACZ...

 

 

Źródło: BIURO KRYMINALNE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI