Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

 Punkty pomocy ofiarom przestępstw w powiecie mikołowskim:

1.      Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
ul. B. Krawczyka 16 A
43-190 Mikołów
kontakt: tel. 32 226 41 76
www.zmiana.mikolow.pl, e-mail: zmiana.mikolow@gmail.com.
punkt pomocy ofiarom przestępstw funkcjonuje:
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 19.00
policjant koordynujący współpracę:
kom. Anna Musioł – tel. 32 737 72 00

2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej z/s w Mikołowie.
ul. Krawczyka 16 a,
43-190 Mikołów
Kontakt Tel: (32) 226 41 76

3.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej z/s w Łaziskach Górnych.
ul. Chopina 8
kontakt Tel. (32) 224 43 90, (32) 224 44 98

4.       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z/s w Mikołowie.
ul. Karola Miarki 7 w godz. 8.00-15.00

5.      Miejskie i Gminne Ośrodki pomocy społecznej w Mikołowie, w Łaziskach Górnych, w Orzeszu, w Ornontowicach, w Wyrach.

 

 

Pozostałe miasta województwa ślaskiego:

BIELSKO-BIAŁA


podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Ośrodek prowadzony przez Śląską Fundację - Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”
lokalizacja:
ul. Bystrzańska 51 A
43-300 Bielsko-Biała
kontakt:
> tel. 33 822 46 90 – www.pokrzywdzeni.gov.pl,
e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00
> zakres udzielanej pomocy:
- pomoc prawna;
- pomoc psychologiczna (działania terapeutyczne i psychologiczne);
- pomoc socjalna;
- przydzielanie asystenta pokrzywdzonego.


podmiot prowadzący punkt:
> Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowych w Bielsku-Białej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Piękna 2
43-300 Bielsko - Biała
kontakt:
> tel. 33 814 62 21, e-mail: poikbielsko@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> kom. Wiesław Mizia – tel. 33 812 12 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki w godz. 18:30 -19:30

 

BYTOM


podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu
lokalizacja:
> Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
ul. Szymały 126
41-933 Bytom
kontakt:
> tel. 32 289 06 84
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00

policjant odpowiedzialny za współpracę:
> mł.asp. Agnieszka Cabak – tel. 32 388 82 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 17.00 – 18.00


podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu
lokalizacja:
ul. Tarnogórska 3
41-908 Bytom
kontakt:
> tel. 32 281 30 39; 32 389 00 75; 32 787 75 22; 32 387 55 55
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> mł.asp. Agnieszka Cabak – tel. 32 388 82 00
> przy ośrodku funkcjonuje Hostel Interwencji Kryzysowej, w którym zapewnione jest schronienie dla ofiar przestępstw (szczególnie dla ofiar przemocy domowej).

 

CHORZÓW

 

podmiot prowadzący punkt:
> Policyjny Punkt Konsultacyjny ds. Ofiar Przestępstw
lokalizacja:
> Ośrodek Promocji Rodziny przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny
Plac św. Jana 31 A
41-503 Chorzów
kontakt:
> tel. 32 241 20 68
> e-mail: ośrodek@stowarzyszenienarzeczrodziny.org
> e-mail: chorzów@policja.katowice.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Marek Nowak – tel. 32 771 52 60 lub 32 771 52 65
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 15.00 - 17.00

 

CIESZYN

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt”
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Ks. Janusza
43-400 Cieszyn
kontakt:
> tel. 33 479 54 55
> bycrazem@wp.pl
> www.free.ngo.pl/bycrazem
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 9.00 - 12.00
> wtorki 13.00 - 20.00
> środy 8.00 - 13.00
> czwartki 9.00 - 12.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowy
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00 – 19.00

 


podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum
Profilaktyki Społecznej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Krzywej 4
Skoczów
kontakt:
> tel. 33 853 39 74
e-mail: cpf-rpo@um.skoczow.pl
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> każdy poniedziałek w godz. 16.30 - 18.30

 

CZĘSTOCHOWA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Biuro Porad Obywatelskich Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Śląska 22
42-200 Częstochowa
kontakt:
> tel. 34 365 30 44
> bpo.cz@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 -17.00, piątek w godz. 8.00-15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Jasnogórska 34
42-200 Częstochowa
kontakt:
> tel. 34 324 47 64
> e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 7.30 – 15.00

policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska


podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej (świetlica)
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Sportowa 34 A
42-200 Częstochowa
kontakt:
> tel. 34 363 11 88
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska


podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej (hostel)
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Rejtana 7 B
42-200 Częstochowa
kontakt:
> tel. 34 366 32 31
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska


podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna nr 1

>lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Legionów 58
42-200 Częstochowa
kontakt:
> 34 361 94 34
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska


podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Terapii Uzależnień
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Barlickiego 2
42-200 Częstochowa
kontakt:
> 34 367 50 37
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
> soboty 9.00 - 12.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska


podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – Punkt Konsultacyjny

„Niebieska Linia”
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Sikorskiego 78/80
42-200 Częstochowa
kontakt:
> tel. 34 361 39 96
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

>nadkom. Małgorzata Długosz tel. 34 369 19 00

>nadkom. Stanisława Gruszczyńska

Infolinia dla ofiar przemocy : 0 800 163 102

infolinia funkcjonuje :

>codziennie w godz. 16.00 – 20.00

>policjant odpowiedzialny za współpracę:

podinsp. Leszek Eliasz

 

GLIWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Świętokrzyska 5
44-100 Gliwice
kontakt:
> tel. 32 335 53 40
> tel. 32 335 41 50
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Arkadiusz Krzykawski – tel. 32 339 92 00


JASTRZEBIE ZDRÓJ

 

podmiot prowadzący punkt:
> Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Tadeusza Motowidło
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Północna 20 a
44-335 Jastrzębie Zdrój
kontakt:
>tel. 32 4738303, fax. 32 475 17 05
punkt funkcjonuje:
> każdy wtorek 16.00 - 18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi
policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
>asp. Aneta Zacharjasz – tel. 32 478 72 00

 


JAWORZNO

 

podmiot prowadzący punkt:
> Zespół Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Piłsudskiego 86
43-600 Jaworzno
kontakt:
> tel. 32 751 26 52
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> mł.asp. Beata Czeczotka – tel. 32 618 32 00


KATOWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u
Katowice ul. Mikołowska 13 A/1
kontakt:
> tel. 32 251 15 99

> e-mail: oik@mops.katowice.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -19.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Waldemar Dyrda – tel. 32 2511579

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym
lokalizacja:
>jak wyżej
Katowice

ul. Bednorza 22
kontakt:
> tel. 32 256 92 78
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Waldemar Dyrda – tel. 32 251 21 45

 

podmiot prowadzący punkt:
> Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

lokalizacja:
> ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
Katowice

kontakt:

www.lexcivis-silesia.org/index.php

Telefony kontaktowe:
+48 32 781-07-35
+48 515-194-921
+48 515-194-935

Punkt Porad: +48 511-274-556
Faks: +48 32 781-07-36
e-mail: fundacja@lexcivis-silesia.org

punkt funkcjonuje:
> Wtorek od 14:00 do 18:00
> Czwartek od 14:00 do 18:00

 


KŁOBUCK

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw


lokalizacja:
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
kontakt:
> tel. 603 427 149
punkt funkcjonuje:
> w godz. 16.00 -18.00 oraz całodobowy dyżur pod ww numerem telefonu
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Marzena Bednarek – tel. 34 310 92 00

 

LĘDZINY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
lokalizacja:
> Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny
kontakt:
> tel. 32 216 78 19
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Łukasz Pijanowski – tel. 32 3233200

 

LUBLINIEC

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalizacja:
ul. Oświęcimska 30
42-700 Lubliniec
kontakt:
> tel. 34 351 14 61
punkt funkcjonuje:
>poniedziałek 15.30 - 16.30 – dyżur psychologa, 16.30-18.30 – dyżur konsultanta ds. narkomanii;
>wtorek 15.00 - 17.00 – dyżur konsultanta ds. przemocy w rodzinie;

>środa 16.00 – 18.00 – dyżur prawnika;

>czwartek 15.00 – 17.00 – dyżur konsultanta ds. uzależnień od alkoholu,

17.00 – 19.00 – grupa terapeutyczna;

> piątek 14.00 – 17.00 – dyżur psychologa;
> policjant koordynujący współpracę:

> podkom. Marek Sroczyński – tel. 34 353 32 00

 

 

MYSŁOWICE


podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
kontakt:
> tel. 32 222 24 15

> punkt funkcjonuje:
>poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 - 13.00 – dyżur Kierownika Ośrodka;
>wtorek, czwartek w godz 11.00 - 13.00 – dyżur prawnika;

> dyżury psychologa:

- poniedziałek w godz. 7.30 – 12.00;

- wtorek w godz. 13.30 – 18.00;

- środa w godz. 8.00 – 13.00;

- czwartek w godz. 15.30 – 19.00;

- piątek w godz. 7.30 – 9.00;

> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30 – dyżur pracownika socjalnego.

> policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi

> terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 – 15.00.
> policjant koordynujący współpracę:

> asp. Przemysław Dąbrowski – tel. 32 3173200

 

MYSZKÓW

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
> Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "JEDNOŚĆ"
ul. 11 Listopada 32 (parter, II klatka)
42-300 Myszków
kontakt:
> tel. 34 313 17 14
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00 – dyżur policjanta;

> wtorek od godz. 17.00 – dyżur pedagoga;

> środa od godz. 18.00 – dyżur prawnika;

> czwartek w godz. 17.00 – 19.00 – dyżur psychologa i terapeuty;

> piątek od godz. 17.00 – dyżur pedagoga.
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Rafał Popiół – tel. 34 313 76 00
> asp. Dariusz Tomzik
> mł.asp. Piotr Winkler
> mł.asp. Tomasz Żurawski
> mł.asp. Robert Hadziński

> mł.asp. Grzegorz Bucki
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 17.00 -19.00

 

PIEKARY ŚLĄSKIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 3
41-943 Piekary Śl.
kontakt:
> tel. 32 768 16 38
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 11.00
>policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Piotr Bazan

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla dzieci do lat 4
ul. M. C. Skłodowskiej 106
41- 947 Piekary Śląskie
kontakt:
> tel. 32 767 77 14
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 11.00

>policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Piotr Bazan

 

 


PSZCZYNA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna
kontakt:
> tel. 32 449 01 45
> fax. 32 449 01 45
> e-mail: pcprpszczyna@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki w godz. 7.00 - 16.30
> od wtorku do piątku w godz. 7.00 -15.30
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Adam Nowak – tel. 32 449 32 00
> mł.asp. Ewa Kościelniak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki w godz. 14.30 - 16.30

> piątek w godz. 9.00 - 11.00

 

RACIBÓRZ

 

podmiot prowadzący punkt:
> Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”
lokalizacja:
ul. Ocicka 4
47- 400 Racibórz
kontakt:
> tel. 32 417 85 56

> e-mail: stowarzyszenie-tecza@poczta.onet.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek: w godz. godz. 9.30-16.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi
> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

> st.sierż. Piotr Drzewiński - tel. 32 459 42 00

> sierż. Anna Wróblewska

 

RUDA ŚLĄSKA

 

podmiot prowadzący punkt:
> Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
ul. Osiedlowa 1-3

41-710 Ruda Śląska 10 Wirek
> e-mail : rspop@op.pl lub akp1951@gmail.com
kontakt:
> Adam Podgórski: tel. 608-853-821,

> Jan Panoch: tel. 667-639-015,

> Przemysław Stich: tel. 605-042-531.

> punkt funkcjonuje:

> od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 18.00.
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> kom. Krzysztof Piechaczek
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:

> kom. Krzysztof Piechaczek – tel. 32 244 92 00

 


RYBNIK

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
lokalizacja:
ul. Chrobrego 16
44-200 Rybnik
kontakt:
> tel. 32 4225639
e-mail oikip@neostrada.pl

Ośrodek funkcjonuje:

w godz. 8.00 – 22.00
policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
> nadkom. Bogdan Wyleżoł – tel. 32 422 10 91

> mł.asp. Agnieszka Sowula
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
ADM, ul. Kapicy 15
41-106 Siemianowice Ślaskie
kontakt:
> tel. 32 220 79 69, 0- 509 568 980
> e-mail: SSPOP@neostrada.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> mł.asp. Karol Ciołek – tel. 32 359 62 00
> mł.asp. Tomasz Bakalarz
> mł.asp. Marek Drapacz

> sierż. Kazimierz Toborowicz
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki, środy, piątki w godz. 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Pszczelnicza 10
41 - 100 Siemianowice Śląskie
kontakt:
> tel. 32 762 81 44

> e-mail: OIK_32@tlen.pl
punkt funkcjonuje:
>od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 20.00 po godzinach urzędowania oraz w dni wolne obsługę przejmuje czynny całodobowo: Punkt Konsultacyjny działający przy Siemianowickim Stowarzyszeniu „Wzajemna Pomoc” - tel. 32 762 80 91
policjanci pełniący dyżury w punkcie:

> mł.asp. Jarosław Jura

> mł.asp. Arkadiusz Wit

terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> czwartki w godz. 17.00 do 19.00

> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:

> nadkom. Piotr Horzela – tel. 32 359 62 00

> asp. Jarosław Ganda

 

SOSNOWIEC

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Szymanowskiego 5 A
41-219 Sosnowiec
kontakt:
> tel. 32 292 02 03
ośrodek funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> kom. Radosław Wola – tel. 32 296 12 00
> mł.asp. Paweł Warchoł
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> I i III środa miesiąca w godz. 16.00 – 18.00


podmiot prowadzący punkt:
> Punkt przyjęć dzielnicowych (pomieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudna”)
lokalizacja:
ul. Hallera 68 w Sosnowcu
kontakt:
> tel. 32 291 22 90
punkt funkcjonuje:
> środy w godz. 16.00 – 18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> środy w godz.16.00 - 18.00


podmiot prowadzący punkt:
> Punkt przyjęć dzielnicowych
lokalizacja:
ul. Wybickiego 21 w Sosnowcu (pomieszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej)
kontakt:
> tel. 515-251-842
punkt funkcjonuje:
>czwartki w godz. 17.00 -18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> czwartki w godz. 17.00 -18.00


podmiot prowadzący punkt:
> Punkt przyjęć dzielnicowych
lokalizacja:
ul. Wojska Polskiego 25/27 w Sosnowcu (pomieszczenia Rady Dzielnicy „Południe”)
kontakt:
> tel. 32 291 13 02
punkt funkcjonuje:
>od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi Komisariatu Policji IV w Sosnowcu
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> czwartki w godz. 17.00 -18.00

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar Przestępstw
lokalizacja:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - „Przystań”
ul. Zubrzyckiego 36
41-600 Świętochłowice
kontakt:
> tel./fax. 32 345 21 65

> e-mail: sow@ops.internetdsl.pl
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> mł.asp. Iwona Gruca - tel. 32 349 02 63
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 


TARNOWSKIE GÓRY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry
kontakt:
> tel. 32 381 81 05

> e-mail: pcpr@tarnogórski.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 13.00 - 15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> specjaliści Wydziału Prewencji i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji
> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Mirosław Respondek – tel. 32 393 52 00

 

TYCHY


> Telefon zaufania „Bezpieczne Tychy, Dość Milczenia” - 32 327 72 00

> Telefon antynarkotykowy – 32 227 99 99

> Komunikator „Gadu-Gadu z tyską Policją” - 90997

 

WODZISŁAW ŚLĄSKI

 

podmiot prowadzący punkt:
> Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich
lokalizacja:
> Budynek MOPS i KP Radlin
ul. Solskiego 15
44-310 Radlin
kontakt:
> tel. 32 453 07 28
> e-mail: bporadlin@free.ngo.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki i wtorki w godz.10.00 - 14.00
> środa godz. 12.00 - 15.00
> czwartki godz. 15.30 - 17.30
w punkcie policjanci pełnią dyżury w:
> środy w godzinach 8.00 - 10.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
kontakt:
> tel. 32 455 60 32
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Bogdan Polak - tel. 32 453 72 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki od godz. 14.00 - 16.00

 


ZABRZE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół Interwencji Kryzysowej
lokalizacja
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Wyzwolenia 7
41-800 Zabrze

kontakt:
> tel. 32 278 56 70
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.30
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> kom. Małgorzata Bednarek – tel. 32 277 92 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

ZAWIERCIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych przy Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
lokalizacja:
> Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Powstańców Śląskich 6
42-400 Zawiercie
kontakt:
> tel. 32 672 21 75
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 17.00 - 19.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> nadkom. Danuta Markut – tel. 32 673 82 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> 1 raz w miesiącu poniedziałek 17.00 - 19.00


podmiot prowadzący punkt: wyjaśnić
> Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
kontakt:
> tel. 32 672 43 31
punkt funkcjonuje:
> wtorki, środy, czwartki w godz. 9.00 - 13.00
>nie zostały wprowadzone stałe dyżury, zgodnie z ustaleniami w
konieczności konsultacji, pracownik punktu nawiąże kontakt z
przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

 


ŻORY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Boryńska 13
44-240 Żory
kontakt:
> tel. 32 435 78 40
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Tadeusz Malaga – tel. 32 478 82 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

 

ŻYWIEC

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ks. Prałata S. Słonki 24
34-300 Żywiec
kontakt:
> tel. 33 861 94 19

> tel. 33 861 93 36

> e-mail: pcpr-zywiec@op.pl
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki w godz. 15.00 - 17.00
policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
> st.asp. Barbara Lorek – tel. 33 860 42 00

> asp.szt. Dariusz Pałgan