Wiadomości

Seniorze, nie daj się oszukać - spotkanie policjanta z orzeskimi klubowiczami Senior+

Data publikacji 28.08.2019

Aktywność seniorów powiatu mikołowskiego cieszy mundurowych wyjątkowo, zwłaszcza kiedy staje się okazją do spotkań profilaktycznych. Chętni i energiczni wysłuchują z uwagą udzielanych im przez policjantów porad, często też swoją wiedzę przekazują po powrocie do domu także swoim sąsiadom i zaprzyjaźnionym rowieśnikom. Jedno z takich spotkań odbyło się dziś siedzibie klubu Senior+ w Orzeszu - Jaśkowicach. O tym jak radzić sobie z oszustami opowiadał sierż.szt. Artur Ceran.

Dzięki współpracy mikołowskiej policji ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie w zakresie prowadzonej polityki senioralnej oraz przy udziale miejscowego Rzecznika Konsumenta policjant zajmujący się profilaktyką wśród osób starszych wziął udział w spotkaniu klubowiczów Senior + z Orzesza. Dosyć licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie orzeszanie z uwagą wysłuchali porad dotyczących zawierania umów konsumenckich poza lokalem przedsiębiorstwa. Osoby starsze to grupa odbiorców najczęściej zapraszana na różnego rodzaju pokazy sprzętu, w trakcie których wiele osób zawiera umowy nie będąc świadomym konsekwencji prawnych i finansowych przedsięwzięcia. Jak nie dać się "wpuścić w maliny" i co zrobić w razie już zawartej umowy wykład przeprowadziła Pani Agnieszka Karpeta  - Powiatowy Rzecznik Konsumentów z Mikołowa.

Następnie głos zabrał sierż.szt. Artur Ceran z Wydziału Prewencji mikołowskiej komendy. Omówił sposoby działania oszustów, którzy nagminnie wykorzystują dobre serce i uczciwość starszych osób, doprowadzając ich niejednokrotnie do niekorzystnego dla nich rozporządzenia mieniem. Przy okazji chęci zawarcia jakiejś umowy zdarza się, że z mieszkań giną cenne przedmioty lub pieniądze. Oszuści często proszą o dane z dowodu osobistego, na podstawie których zawierają później umowy, których konsekwencje prawne i ekonomiczne stają się przyczyną problemów oszukanych w ten sposób seniorów.

Ze względu na zbliżający się już powoli okres jesienny, policjant zwrócił uwagę na pozytywne aspekty noszenia odblaskowych elementów, które w znacznym stopniu podnoszą bezpieczeństwo poruszających się po drodze starszych osób. Każdy z uczestników obowiązkowo otrzymał odblaskową opaskę.

  • Na fotografii widoczni prowadzący zajęcia dla seniorów: sierż.szt. Artur Ceran oraz Pani Agnieszka Karpeta
  • Na fotografii widoczni prowadzący zajęcia dla seniorów: sierż.szt. Artur Ceran oraz Pani Agnieszka Karpeta
  • Na fotografii widać policjanta w trakcie zajęć profilaktycznych dla seniorów z Orzesza
  • Na fotografii: uczestnicy spotkania w klubie Senior+ w Orzeszu w dniu 28.08.2019 r.
  • Na fotografii: ulotki informacyjne oraz odblaski dla seniorów
  • Seniorka klubu Senior+ w trakcie czytania
  • Na fotografii: sierż.szt.Artur Ceran podczas wykładu z profilaktyki dla seniorów
  • Seniorki klubu z Orzesza Senior+
  • Zdjęcie pamiatkowe policjanta prewencji wraz z dwiema uczestniczkami spotkania w dniu 28 sierpnia 2019 r.
Ładowanie odtwarzacza...