Wiadomości

W sieci internetowej przemocy- spotkanie z młodzieżą z Orzesza

Data publikacji 03.08.2018

Policjanci z mikołowskiej komendy zajęcia profilaktyczne z młodzieżą prowadzą regularnie na terenie całego powiatu. Spotkania dotyczą uczniów wszystkich placówek oświatowych, a omawiane tematy związane są z rozmaitą kategorią zagrożeń. Mikołowski profilaktyk oraz dzielnicowy z Orzesza spotkali się wczoraj z młodzieżą Ośrodka Terapii Nerwic w Orzeszu, aby wyjaśnić czym jest przemoc rówieśnicza, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w sieci i jakie skutki mogą za sobą nieść.

Mikołowski profilaktyk sierż. szt. Artur Ceran oraz dzielnicowy z Orzesza- mł. asp. Dawid Baron odwiedzili wczoraj młodzież z Ośrodka Terapii Nerwic w Orzeszu.

Mundurowi rozmawiali z młodzieżą o formach cyberprzemocy a więc wyzywaniu, straszeniu, poniżaniu innych osób w Internecie lub przy użyciu telefonu, robieniu komuś zdjęć, rejestrowaniu filmów bez zgody drugiej osoby, publikowaniu w Internecie lub rozsyłaniu telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które obrażają lub ośmieszają innych oraz o podszywaniu się pod kogoś w sieci. Informowali także o prawnych skutkach takiego zachowania. Policjanci starali się uświadomić uczniom, że zachowania świadczące o cyberprzemocy nie tylko wyrządzają krzywdę, ale są też zabronione przepisami prawa.

Celem realizowanych cyklicznie w miejscowych placówkach warsztatów jest wykształcenie wśród najmłodszych prawidłowej reakcji w sytuacjach związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy.