Jubileusz 10- lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Jubileusz 10- lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data publikacji 12.06.2018

Wczoraj, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie, odbyło się zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączone z obchodami 10- lecia działalności. Na uroczystości, mikołowskich policjantów reprezentował pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, nadkom. Krzysztof Skowron.

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził wczoraj Jubileusz 10- lecia swojej działalności. Uroczystości jubileuszu oraz zakończenia roku akademickiego odbyły się w auli I Liceum Ogólnokształącącego im. Karola Miarki w Mikołowie. Mikołowskich policjantów, którzy niejednokrotnie w trakcie roku akademickiego wspierali studentów uniwersytetu w działalności profilaktycznej, reprezentował pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, nadkom. Krzysztof Skowron.