Podsumowanie działań "SMOG" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Podsumowanie działań "SMOG"

Data publikacji 07.03.2018

Wczorajsze działania „Smog” miały na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do atmosfery. O tym jak jest to ważne, przypominali wczoraj kierowcom policjanci ruchu drogowego. Akcja prowadzona była w godzinach 06.00 do 22.00 na terenie całego powiatu mikołowskiego.

Wczoraj policjanci wydziału ruchu drogowego kontrolowali samochody. Ich działania ukierunkowane były na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery. Podobne działania prowadzone były na terenie całego kraju.
Funkcjonariusze sprawdzali, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Reagowali również na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów.
Podczas wczorajszych działań, w których wzięło udział 12 policjantów drogówki, stróże prawa skontrolowali 63 pojazdy. Stwierdzili 2 przypadki nieprawidłowości w omawianej tematyce i w związku z tym zatrzymali 2 dowody rejestracyjne. Ponadto nałożyli na kierujących pojazdami 32 mandaty karne.