Orzescy dzielnicowi profilaktycznie z młodzieżą - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Orzescy dzielnicowi profilaktycznie z młodzieżą

Data publikacji 10.01.2018

Policjanci zajęcia profilaktyczne z młodzieżą prowadzą regularnie na terenie całego powiatu. Spotkania dotyczą uczniów wszystkich placówek szkolnych, a omawiane tematy związane są z rozmaitą kategorią zagrożeń. Dzielnicowi komisariatu w Orzeszu spotkali się wczoraj z młodzieżą orzeskiej podstawówki, gdzie poruszyli bardzo ważne kwestie ich bezpieczeństwa.

Spotkanie w Szkole Postawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu przeprowadzili wczoraj mł. asp. Tomasz Dudek oraz mł. asp. Dawid Baron - dzielnicowi Komisariatu Policji w Orzeszu. Tematem pogadanek była odpowiedzialność osób nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także problematyka związana z  bezpieczeństwem młodzieży w cyberprzestrzeni.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie rozróżnia się kategorie osób nieletnich, jaka odpowiedzialność ciąży na nich za popełniane czyny karalne i jakie środki wychowawcze stosuje wobec osób nieletnich sąd. Ponadto najmłodsi uczniowie otrzymali wskazówki od mundurowych, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony osób nieznajomych. Policjanci przypomnieli również, jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

Spotkania policji z młodzieżą szkolną stanowi stały punkt w działalności edukacyjno-profilaktycznej policji. Spotkania te mają na celu umocnienie w nich właściwych postaw społecznych i uświadomienie o ciążącej na nich odpowiedzialności za swoje postępowanie. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom i przestroga przed ich konsekwencjami prawnymi ma za zadanie uchronić młodych ludzi wkraczających w dorosłość przed nieodpowiedzialnym zachowaniem i popełnianiem czynów niezgodnych z literą prawa.