Licealiści w sądzie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Licealiści w sądzie

Data publikacji 09.01.2018

Dzisiaj młodzież jednego z mikołowskich liceów odwiedziła sąd. Nietypowe spotkanie odbyło się pod okiem pani sędzi, prokurator oraz policjantów mikołowskiej komendy, którzy przeprowadzili z uczestnikami rozmowę na temat odpowiedzialności karnej za popełniane czyny.

Dzisiaj w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie odbyło się nietypowe spotkanie z młodzieżą. Wzięli w nim udział: Sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, policjant wydziału kryminalnego mikołowskiej komendy oraz uczniowie klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie im. Karola Miarki. W pierwszej kolejności młodzież miała okazję wziąść udział w prawdziwej, zaplanowowanej na dzisiaj, rozprawie sądowej o wykroczenie z udziałem sędziego, obwinionego, protokolanta oraz świadka. Dzięki temu młodzi ludzie mieli możliwość poznać i na żywo zobaczyć codzienne obowiązki pracowników sądu. Następnie w dalszej części spotkania odbyła się pogadanka profilaktyczna, która miała na celu uświadomienie młodzieży kwestii związanych z odpowiedzialnością karną za popełniane czyny. Policjant wydziału kryminalnego wielki nacisk kładł na kwestie związane z przestępczością narkotykową oraz internetową. Na zakończenie spotkania uczniowie zwiedzili sądowe pomieszczenie dla osób zatrzymanych.