Przystanek PaT w ornontowickim gimnazjum - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Przystanek PaT w ornontowickim gimnazjum

Data publikacji 17.05.2017

W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach odbył regionalny przystanek PaT - "Profilaktyka a Ty", którego organizatorem była ornontowicka placówka szkolna. Odbyło się 14 warsztatów promujących profilaktykę rówieśniczą i pozytywną, a wśród uczestników nie zabrakło mikołowskich stróżów prawa. Policjanci przeprowadzili pokaz wtargnięcia do szkoły aktywnego strzelca. Wszystko to ma służyć przygotowaniu placówek oświatowych na taki rodzaj zagrożenia.

W ornontowickim gimnazjum od samego rana trwały przygotowania do wyjątkowej i niezwykle ważnej dla uczniów imprezy - regionalnego przystanku PaT, zorganizowanego przez Grupę Orzesze - Ornontowice. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej placówki, uroczyście otwarto spotkanie, na którym oprócz licznie zgromadzonych uczniów miejscowych szkół, pojawili się przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Obecny podczas rozpoczęcia wydarzenia szef mikołowskiej jednostki, podinsp. Rafał Głuch zawsze stara się, aby mundurowi stanowili ważne ogniwo w podejmowanych działaniach profilaktycznych.

Jedna z organizatorek, a jednocześnie psycholog gimnazjum, Pani Monika Świerczek-Fic podkreśliła, że profilaktyka, to nie tylko negowanie używek takich jak alkohol, narkotyki, czy stosowanie przemocy, ale także konieczność wzmacniania czynnika chroniącego, jakim jest zabawa oraz rozwój pasji i zainteresowań. 

Przypomnijmy, iż pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Grzegorz Jach- inspektor Policji w stanie spoczynku (były Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego). Przystanki PaT organizowane są w całym kraju po to, by trafić do jak najszerszej liczby odbiorców, począwszy od dzieci, a na rodzicach i nauczycielach kończąc.

Na jednym z warsztatów, mundurowi mikołowskiego zespołu ds. nieletnich i patologii, przy udziale policjantów grupy szybkiego reagowania, zaprezentowali młodzieży jak wygląda policyjna interwencja wobec uzbrojonego napastnika. Pokaz poprzedzony został wykładem wiedzy teoretycznej, związanej ze zjawiskiem terroryzmu występującym na całym świecie.

Na koniec młodzież przeniosła się do miejscowego parku, gdzie w malowniczym amfiteatrze odbyło się podsumowanie całej imprezy. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, kom. Dariusz Waligóra  wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji, nadkom. Anną Musioł, podziękowali uczniom za aktywny udział w programie i zachęcił do regularnego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Podkreślili jednocześnie, iż promowanie mody na życie wolne od uzależnień stanowi ważny czynnik w kształtowaniu świadomości młodych ludzi i wzmacnia system wartości każdego człowieka.