Wiadomości

O bezpieczeństwie mieszkańców – XXX sesja Rady Gminy Wyry

Data publikacji 17.05.2017

Wczoraj w siedzibie wyrskiego Urzędu Gminy odbyła się XXX sesja Rady, której jednym z kluczowych punktów był temat bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród zaproszonych gości byli mikołowscy stróże prawa. Prezentacja mundurowych stanowiła sprawozdanie z działań podjętych w roku 2016 oraz plany i założenia na rok bieżący. Zastępca szefa mikołowskiej jednostki szczegółowo omówił aplikację „ Moja Komenda”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz program „Dzielnicowy bliżej nas"

O godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyry zebrali się członkowie miejscowej rady, aby wziąć udział w kolejnej już w tym roku sesji. Tym razem wśród dodatkowych uczestników pojawił się Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra oraz dzielnicowy Wyr i Gostyni sierż.szt. Dariusz Cuber. Spotkanie poświęcone było głównie tematowi bezpieczeństwa i porządku w gminie, dlatego też szczegółowo omówione zostało sprawozdanie z działalności mikołowskiej policji na terenie całego powiatu. Oprócz danych dotyczących m.in. ilości podjętych interwencji, rodzaju i skali zagrożeń, szczegółowej analizie poddano aplikację „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Kom. Waligóra zachęcał do korzystania z tego internetowego urządzenia oraz wyjaśnił, iż jest narzędziem do sygnalizacji problemu, nie zaś formą zgłoszenia interwencji. Następnie podkreślił jak ważną w tym wszystkim rolę pełni dzielnicowy, który stanowi łącznik pomiędzy policją a społeczeństwem, a co doskonale wyraża nowa formuła jego pracy – koncepcja „Dzielnicowy bliżej nas”. Aby kontakt z nim był szybszy i łatwiejszy policja proponuje i również zachęca do korzystania z pomocnej aplikacji „Moja Komenda”. Po zakończonym przemówieniu członkowie Rady Gminy zadawali stróżom prawa rozmaite pytania, które stanowiły doprecyzowanie omówionych wcześniej zagadnień.

Informujemy, iż wkrótce w miejscowościach Wyry oraz Gostyń odbędą się zorganizowane przez mikołowską komendę społeczne debaty pod hasłem " Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ", na których będzie można zadawać pytania związane z bezpieczeństwem w gminie. Na spotkania te już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Dokładna data, godzina i miejsce zostaną Państwu przekazane w niedługim czasie.