Grali dla niepełnosprawnych - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Grali dla niepełnosprawnych

Data publikacji 15.05.2017

W piątkowe popołudnie na mikołowskim rynku muzycy Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mieli okazję zagrać dla wyjątkowej grupy osób – podopiecznych wyrskiego ośrodka dla osób niepełnosprawnych. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, kom. Dariusz Waligóra oraz Naczelnik Wydziału Prewencji, asp. szt. Krzysztof Czech. Impreza zorganizowana przez OREW w Wyrach podkreśliła, jak ważna jest akceptacja odmienności osób niepełnosprawnych.

Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to wyjątkowe obchody dla tych, którzy na co dzień walczą o powszechną akceptację swojej niepełnosprawności. To także moment ważny dla ich najbliższych opiekunów, którzy, jak sami podkreślają – największe bariery tkwią nie w infrastrukturze miejscowości, w której na co dzień się poruszają, ale w ludzkim myśleniu. Spotkania takie jak dziś są bardzo potrzebne, stają się chwilą do refleksji nad życiowymi sprawami, uczulają na konieczność niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Musimy zatrzymać się na chwilę i uświadomić sobie, że ci ludzie żyją obok nas i stanowią część społeczeństwa, które potrzebuje naszej pomocy.

Impreza zorganizowana przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Wyrach, stanowi pokłosie ustanowionych w 1999 roku Dni Godności i można rzec, iż stała się ona miejscową tradycją. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Wspaniały występ policyjnej orkiestry był wyjątkową okazją do podkreślenia istoty i powagi tematu niepełnosprawności. Dla wielu podopiecznych ośrodka był ciekawą atrakcją oraz jedyną okazją do posłuchania dźwięków muzyki, wykonywanej przez mundurowych.