XVIII edycja Młodzieżowej Szkoły Liderów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

XVIII edycja Młodzieżowej Szkoły Liderów

Data publikacji 13.03.2017

Szef mikołowskiej jednostki podinsp. Rafał Głuch oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji mikołowskiej komendy. nadkom. Anna Musioł gościli na "XVIII Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów". Podczas wizyty wykład inauguracyjny pt. "Widzę, słyszę, reaguję..."w kontekście prawnokranych aspektów odpowiedzialności nieletnich wygłosiła nadkom. Anna Musioł. Twórcą szkoły i aktywnym działaczem jest Pan Tadeusz Rosa.

W Mikołowie odbyło się uroczyste otwarcie " XVIII Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieży Szkoły Liderów". Policję reprezentowali: Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie podinsp. Rafał Głuch oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Anna Musioł. Wśród zebranych obecni byli goście oraz organizatorzy przedsięwzięcia m. in. przedstawiciele województwa, przedstawiciele władz powiatu mikołowskiego i gmin powiatu mikołowskiego, osoby związane z życiem publicznym, parlamentarzyści i samorządowcy, reprezentanci sądu i prokuratury, członkowie organizacji zajmujących się tematyką uzależnień, liczna grupa młodzieży, do której głównie skierowany był cykl wykładów. Na konferencji przeprowadzone zostaną wykłady zgodne z ideą programów profilaktycznych, których wiodącym tematem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo młodzieży.

Podczas wizyty wykład inauguracyjny pt. "Widzę, słyszę, reaguję.."w kontekście prawnokranych aspektów odpowiedzialności nieletnich wygłosiła Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie nadkom. Anna Musioł. Policjantka poruszyła z młodzieżą tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz rozmawiała o problemach i zagrożeniach, jakie dotykają dzisiejszą młodzież.Ponmadto wyjaśniła uczniom zasady postępowania policji i sądu w przypadkach popełniania czynów zabronionych przez młodzież, a także poruszyła problem narkotyków w szkole i środowisku rówieśniczym oraz cyberprzestępczości.

Ideą tego wyjątkowego projektu jest uświadamianie społeczeństwu, a w szczególności młodym ludziom, negatywnych skutków uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Program realizowany jest za pomocą szeroko rozumianej profilaktyki wśród młodzieży, działań praktycznych oraz debaty na temat uzależnień. Debata umożliwia młodzieży skonsultowanie nurtujących ich problemów z politykami, policją oraz przedstawicielami instytucji i urzędów.

Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów, to placówka zajmująca się profilaktyką prowadzoną w powiecie mikołowskim. Jej członkowie propagują zdrowy tryb życia, bez używek i nałogów. Twórcą szkoły i aktywnym działaczem jest Pan Tadeusz Rosa.