Chrońmy zwierzęta - zielona strefa - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Chrońmy zwierzęta - zielona strefa

Data publikacji 15.02.2017

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt, poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami!

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt, to skontaktuj się z nami! Przypominamy, że z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego w 2012 roku na stronie internetowej naszej komendy powstała tzw. "Zielona strefa". Tym sposobem mikołowscy policjanci wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, wspólnie z innymi instytucjami włączyli się do działań ukierunkowanych na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: