Policjanci na spektaklu programu PaT w Mikołowie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

Policjanci na spektaklu programu PaT w Mikołowie

Data publikacji 19.04.2015

Przedstawiciele Policji z całej Polski gościli w Mikołowie, aby wspierać twórczą profilaktykę programu „Profilaktyka a Ty”. Na scenie domu kultury młodzież z orzesko-ornontowickiej grupy PaT, przedstawiła premierowy spektakl „Sekret”. Celem było zachęcenie obecnych na spotkaniu rówieśników oraz włodarzy miasta do poparcia i zaangażowania w inicjatywę PaT także w Mikołowie. Gospodarzem spotkania byli mundurowi z mikołowskiej jednostki, a poprowadził je autor programu - insp. Grzegorz Jach

Przez ostatnie dni powiat mikołowski był miejscem wyjątkowych wydarzeń z zakresu profilaktyki. To tu orzesko-ornontowicka Grupa PaT przedstawiała premierowy spektakl „Sekret” oraz zarażała widzów swoją pozytywną energią i ideą promowania zdrowego, wolnego od uzależnień życia w duchu twórczej profilaktyki. PaT jest programem Komendy Głównej Policji, a jego autorem jest insp. Grzegorz Jach, który kolejny raz gościł w powiecie mikołowskim, aby przygotować młodych aktorów do premierowego spektaklu i poprowadzić wydarzenie. Działalność zaangażowanej w program „Profilaktyka a Ty”, młodzieży aktywnie wspiera Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie. Jest to profilaktyka nietypowa: kreatywna, realizowana poprzez twórcze działanie m.in. poprzez sztukę, teatr, sport. Piątkowy występ młodzieży w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie obejrzeli uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu mikołowskiego, samorządowcy, na czele z Wicestarostą Mikołowskim Henrykiem Zawiszowskim, a także Burmistrz Miasta Mikołów Stanisław Piechula, Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne Jan Ratka, osoby związane z życiem publicznym powiatu, przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką uzależnień, przedstawiciele szkół powiatu mikołowskiego, służby mundurowe oraz inni zaproszeni goście. Gospodarzem wydarzenia był Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie podinsp. Andrzej Wystalski. Wśród obecnych gości policję reprezentowali: Komendant Główny Policji w stanie spoczynku, nadinsp. Tadeusz Budzik, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Dawid Kaszuba, mundurowi z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, słuchacze Szkoły Policji w Katowicach, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, którzy również brali udział w spektaklu i jego organizacji. Celem spotkania było zaprezentowanie działań i założeń programu PaT włodarzom miast, gościom oraz młodzieży powiatu mikołowskiego, aby zachęcić ich do wzięcia udziału w inicjatywie i przyłączenie się do ogólnopolskiej społeczności programu PaT.