W kilku słowach o naszych dzielnicowych - Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Twój dzielnicowy

W kilku słowach o naszych dzielnicowych

Poniżej przedstawiamy wszystkich dzielnicowych powiatu mikołowskiego z krótkim opisem przebiegu ich służby oraz zainteresowaniami.

1. mł. asp. Mariusz Nachlik - rejon służbowy nr 1 oraz nr 4: Mikołów

W Policji od 2006 roku, gdzie po skończeniu kursu podstawowego został skierowany do Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach. W roku 2013 pracował jako policjant patrolowo-interwencyjny mikołowskiej komendy, od 2016 roku dzielnicowy. Prywatnie jego zainteresowania skupiają się wokół sportu, zwłaszcza piłki nożnej oraz jazdy na rowerze. Służba prewencyjna przynosi mu dużo satysfakcji, pozwala na zdobywanie doświadczenia w wielu dziedzinach życia oraz pomoc mieszkańcom w codziennych problemach.

2. mł. asp. Marcin Kurpas- rejon służbowy nr 2: Mikołów

W służbie od września 2006 roku. Ukończył Szkołę Policji w Katowicach-Piotrowicach, skąd został skierowany do Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach, od 2008 roku zasila szeregi garnizonu mikołowskiego, gdzie jako funkcjonariusz prewencji wprowadzony następnie na stanowisko dzielnicowego ( 2012). Wykształcenie wyższe na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrzne uzyskał w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Interesuje się sportem i motoryzacją. Zadanie priorytetowe w jego dzielnicy to problem nieprawidłowego parkowania w rejonie osiedla Słowackiego. Obowiązki służbowe stara się wykonywać najlepiej jak potrafi, żaden z problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy nie pozostaje mu obojętny. Chętnie prowadzi zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, a konflikty sąsiedzkie stara się rozwiązywać metodą polubownego konsensusu.

3. mł. asp. Piotr Haśnik - rejon służbowy nr 3: Mikołów

W Policji od 2007 roku, gdzie rozpoczynał jako policjant Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach, następnie zasilał garnizon KPP Bieruń jako policjant partolowo – interwencyjny, następnie w tej samej komórce jednakże na terenie KPP Mikołów. Od roku 2014 dzielnicowy. Interesuje się sportem. Jako dzielnicowy dobrze czuje się w temacie prewencji kryminalnej, a więc ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, chętnie spotka się także z młodzieżą na zajęciach profilaktycznych.

4. mł. asp. Mariusz Zagoła - rejon służbowy nr 5: Mikołów

W Policji od 2007 roku, kurs podstawowy ukończył w Szkole Policji w Katowicach, skąd został skierowany do Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach. Garnizon mikołowski zasilił w 2011 r. jako policjant patrolowo-interwencyjny. Dzielnicowy od 2016 r. Główne zainteresowania koncentrują się wokół gry w piłkę nożną. Wykształcenie wyższe – magister administracji zdobył na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Mieszkańcom swojego rejonu stara się poświęcić jak najwięcej czasu, wysłuchać dokładnie pytań oraz wskazać jak najlepsze rozwiązanie problemu z jakim się do niego zwracają.

5. asp. szt. Maciej Dobrowolski - rejon służbowy nr 6: Mikołów

Do tej wyjątkowej formacji wstąpił w 2000 roku zaraz po ukończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Słupsku. Pierwsze kroki w policyjnym rzemiośle stawiał jako policjant Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie a następnie w Oddziałach Prewencji Policji w Toruniu. W 2004 roku został dzielnicowym i tak pozostało do dziś, z tym, że od 2009 r. jest policjantem garnizonu mikołowskiego. Szeroki wachlarz obowiązków na zajmowanym obecnie stanowisku powoduje, że główną uwagę stara się skupić na najmłodszych mieszkańcach podległego terenu. Doskonale odnajduje się w bezpośrednim kontakcie z lokalną społecznością, prowadzi spotkania o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym.

6. mł. asp. Tomasz Jałowy - rejon służbowy nr 7: Mikołów

 W służbie od 2008 roku. Kurs podstawowy ukończył w Szkole Policji w Katowicach, od samego początku związany z mikołowską jednostką, od zawsze w służbie prewencyjnej, najpierw jako policjant patrolowo-interwencyjny, a od roku 2012 – dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych mikołowskiej komendy. Jego priorytetowym zadaniem w okresie 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r. jest objęcie szczególnym nadzorem rejonu przy domu pogrzebowym w Mikołowie przy ul. Szkolnej pod kątem niedopuszczania oraz eliminacji takich zjawisk jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz akty wandalizmu. Praca dzielnicowego przynosi mu sporo satysfakcji, najlepiej czuje się w dziedzinie dotyczącej tzw. prewencji kryminalnej, czyli wykrywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń. Prywatnie ogromny pasjonat tematyki związanej z fortyfikacją nowożytną, rekonstrukcją historycznych bitew, m.in. cieszącej się ogromnym zainteresowaniem bitwy wyrskiej, w której aktywnie bierze udział.

 

7. mł.asp. Dariusz Cuber - rejon służbowy nr 8: Wyryr i Gostyń

W Policji od września 2008, ukończył Szkołę Policji w Katowicach, skąd był skierowany do KMP Chorzów, służba patrolowo interwencyjna, 2010 r. to jego początek w garnizonie mikołowskim gdzie został skierowany do służby prewencyjnej, od grudnia 2012 jako dzielnicowy; wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia na Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, interesuje się motoryzacją i kulinarią. W pracy na dzielnicy najlepiej czuje się w tematyce prewencji kryminalnej oraz w prowadzeniu zajęć profilaktycznych.

8. mł. asp. Paweł Oleksiński - rejon służbowy nr 9: Łaziska Górne

Do Policji wstąpił w 2008 roku zaraz po ukończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Katowicach - Piotrowicach. Pierwsze kroki w policyjnym rzemiośle stawiał jako policjant w Zespole Patrolowo–Interwencyjnym w Łaziskach Górnych. W 2012 roku został dzielnicowym i tak pozostało do dziś. Szeroki wachlarz obowiązków na zajmowanym obecnie stanowisku powoduje, że główną uwagę stara się skupić na najmłodszych mieszkańcach podległego terenu. Doskonale odnajduje się w bezpośrednim kontakcie z lokalną społecznością, prowadzi spotkania o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. Jego pasją są motocykle i motoryzacja.

9. st. sierż. Rafał Babiński - rejon służbowy nr 10: Łaziska Górne

W Policji od 2012 roku – Szkoła Policji w Katowicach. Skierowany do Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mikołów, następnie Zespół Patrolow-Interwencyjny KP Łaziska Górne i KPP Mikołów. Od stycznia 2017 roku policjant dzielnicowy łaziskiej jednostki. Magister Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochrony Pracy w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe – pedagogika i psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Instruktor strzelania w KPP Mikołów. Aktywny sportowo: bieganie, jazda na rowerze, piłka nożna. Bardzo dobra intuicja w dużym stopniu wpływa na jakość wykonywanych obowiązków służbowych zwłaszcza w zakresie prowadzonej prewencji kryminalnej, zaś łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz otwartość i swoboda w wypowiedzi pozwala na ciekawe zajęcia profilaktyczne prowadzone zarówno wobec dzieci i młodzieży oraz wobec osób dorosłych.

10. st.asp. Wojciech Wypchał: rejon służbowy nr 11: Łaziska Górne

W Policji od sierpnia 2006 roku jako policjant patrolowo-interwencyjny Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, następnie na stanowisku dzielnicowego w tej samej jednostce. Delegowany na okres ośmiu miesięcy jako specjalista ruchu drogowego, po czym ponownie zajął się obowiązkami policjanta dzielnicowego. Interesuje się motoryzacją oraz nowoczesnymi technologiami w budownictwie. Wykształcenie wyższe ( studia drugiego stopnia) zdobył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Transportu. Na tej samej uczelni ukończył także studia podyplomowe w tematyce rekonstrukcji wypadków drogowych. Wysoki stopień znajomości przepisów prawa oraz szerokie rozpoznanie terenowo-osobowe przydzielonego rejonu wpływa na bardzo dobre wyniki pracy w zakresie prewencji kryminalnej.

11. st.asp. Robert Manzel: rejon  służbowy nr 12 oraz nr 13: Łaziska Górne

W służbie od 2006 roku. Kurs podstawowy ukończył w Szkole Policji w Katowicach, od samego początku służby związany jest z Komisariatem Policji w Łaziskach Górnych. Przez okres 5 lat był dzielnicowym kontraktowym. Od 2011 roku został mianowany dzielnicowym w KP Łaziska Górne.Praca dzielnicowego przynosi mu sporo satysfakcji, najlepiej czuje się w dziedzinie dotyczącej tzw. prewencji kryminalnej, czyli wykrywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz profilaktyką prorodzinną. Ukończył dwa kursy specjalistyczne związane z tą tematyką, tj. oskarżyciel publiczny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prywatnie - pasjonat sportów walki i trekkingu wysokogórskiego.

12. sierż. szt. Michał Czerepkowski: rejon służbowy nr 14: Łaziska Górne

W Policji od 2010 roku, szkolenie podstawowe ukończył w Szkole Policji w Katowicach. Pierwsze kroki w tej formacji stawiał jako policjant patrolowo-interwencyjny Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, w listopadzie 2015 roku objął stanowisko dzielnicowego. Interesuje się motoryzacją. Wykształcenie wyższe: studia I stopnia ukończł na Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (kierunek socjologia), zaś tytuł magistra zdobył na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Katowicach ( kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Bardzo dobre rozpoznanie terenowo-osobowe, szeroka wiedza w zakresie tematu przemocy w rodzinie, konfliktów sąsiedzkich oraz spraw rodzinno-opiekuńczych.

13. asp. Wojciech Gawlik: rejon służbowy nr 15 - Ornontowice

W Policji od roku 2000, kurs podstawowy ukończył w Szkole Policji w Katowicach, skąd trafił do Komisariatu Policji w Orzeszu jako policjant pionu prewencji – patrolowo-interwencyjny. Jako dzielnicowy od 2010 roku. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem, interesuje się sportem, w głównej mierze pływaniem i jazdą na rowerze. Jako dzielnicowy bardzo dobrze odnajduje się w rozwiązywaniu sporów i konfliktów o charakterze sąsiedzkim, gdzie w bardzo dużej mierze, poza kwestiami karno-wykroczeniowymi, pojawia się sporo elementów z zakresu prawa cywilnego, rodzinno-opiekuńczego oraz praw pokrewnych.

14. asp. Marcin Romaszkan: rejon służbowy nr 16 - Orzesze

W latach 2007 do 2010 funkcjonariusz Straży Granicznej ( szkolenie ukończył w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W 2010 roku rozpoczął służbę w Policji w KPP Racibórz jako policjant prewencji: patrolowo- interwencyjny, następnie Wydział Konwojowy Policji Sądowej KWP Katowice, w 2014 roku rozpoczął służbę w garnizonie śląskim ( KP Orzesze), gdzie obecnie zajmuje stanowisko dzielnicowego ( od 2015). Wykształcenie wyższe, magister historii na Uniwersytecie Opolskim, ukończony kurs pedagogiczny. Interesuje się historią oraz sztukami walki ( karate, aikido). Najlepiej czuje się w tematyce wykroczeń o charakterze porządkowym oraz sprawach konfliktów sąsiedzkich.

15. mł. asp. Dawid Baron - rejon służbowy nr 17 - Orzesze

W Policji od 2006 roku. Ukończył Szkołę Policji w Katowicach, skąd został skierowany do Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach. Z końcem roku 2008 rozpoczął pracę w garnizonie mikołowskim jako policjant patrolowo-interwencyjny. Na stanowisku dzielnicowego od 2015 roku. Interesuje się motoryzacją oraz boksem. W codziennej służbie z największą przyjemnością prowadzi zajęcia oraz spotkania o charakterze prewencyjno-profilaktycznym. Lubi poszerzać wiedzę w zakresie wykładni i interpretacji przepisów dot. wykroczeń porządkowych.

16. mł. asp. Tomasz Dudek - rejon służbowy nr 18 - Orzesze

W Policji od 2006 roku, gdzie po zakończeniu kursu trafił do Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach; od roku 2009 w Komisariacie Policji w Orzeszu, skąd następnie skierowano go do pracy na dzielnicy ( 2012 rok). Interesuje się sportem. W codziennej służbie stara się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, do każdej sprawy podchodzi indywidualnie.