Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

nadkom. mgr Krzysztof SKOWRON

p.o Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie