Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

 

 

komisarz Dariusz WALIGÓRA

 p.o Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie

 

 

 

 

 

W sprawach skarg i wniosków Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie przyjmuje osoby zainteresowane w każdy poniedziałek od godz. 15.00 - 18.00.

Korespondencję można także kierować na adres:

 

e-mail: komendant@mikolow.ka.policja.gov.pl